Product Name : แท่นอ่านหนังสือพิมพ์หน้าจั่ว

HOME Bradstreet Marzipan Cream Renu Chair_1

Product Description

แท่นอ่านหนังสือพิมพ์หน้าจั่ว (วางได้ 2 ฉบับ)

- พื้นที่วางหนังสสือพิมพ์เป็นไม้อัด ทาสี
- โครงขาเหล็กแป็บกลวง พ่นสีขาว
ต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้า ราคากรุณากดปุ่ม "สอบถามราคาสินค้า"