Product Name : โต๊ะเขียนแบบ TDR-303M

HOME Bradstreet Marzipan Cream Renu Chair_1

Product Description

1. ขาโต๊ะ ปรับสูงต่ำไม่ได้
2. ความสูง 87 ซม.
3. กระดานเมลามีนขอบ PVC สีดำ
4. ขนาด 60 x 100 ซม. หนา 19 ม.ม. ใช้ได้ 2 ด้าน
5. ปรับหมุนกระดาน 0-90 องศา ด้วยลูกบิดอันเดียว
6. พร้อมรางวางดินสอ
7. ปุ่มปรับแนบพื้น (ยาง) 4 จุด
8. ระบบสี EPOXY
ต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้า ราคากรุณากดปุ่ม "สอบถามราคาสินค้า"