Product Name : โต๊ะพิมพ์ดีด

HOME Bradstreet Marzipan Cream Renu Chair_1

Product Description

โต๊ะพิมพ์ดีด
- ตัวโต๊ะทำด้วยไม้อัดสักยาง ทาสีธรรมชาติ
- โครงขาเหล็กทาสีดำ
- ด้านขวามีลิ้นชัก
เก้าอี้พิมพ์ดีด
- ที่นี่งและพนักพิงเป็นไม้อัด
- โครงขาเหล็กทาสีดำ
ต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้า ราคากรุณากดปุ่ม "สอบถามราคาสินค้า"