About Us

บริษัทไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด


เลขที่ 239 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 33 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้เครื่องหมายการค้า TAIPAT แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เอกชนและอื่นๆ ทั่วประเทศ ด้วยการจำหน่ายปลีกและส่งหรือโดยการเข้าร่วมประมูลในงาน โครงการต่างๆ โดยไม่จำกัดรูปแบบของสินค้า ว่าจะเป็นตามรูปแบบมาตรฐานของครุภัณฑ์ราชการของกรมศิลปากร, ตามแบบมาตรฐานเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน, ตามแบบที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการ (MADE-TO-ORDER) หรือตามแบบเฟอร์นิเจอร์สำเร็จ

มีการแบ่งสินค้าประเภทการใช้งาน ตามลักษณะการการใช้วัสดุ ไม่ว่าจะเป็นงานไม้จริง งานไม้อัดตีโครง งานไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด MDF บอร์ด งานเฟอร์นิเจอร์เหล็กและไม้ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ฉากกั้นห้อง ชั้นวางของ เคาน์เตอร์ งานตกแต่งภายใน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับ รูปแบบและประโยชน์การใช้สอยของลูกค้าอย่างเต็มที่

ทางบริษัทฯ มีการบริการ / ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในการเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน การเลือกใช้วัสดุ สี และรับออกแบบ และผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ลอยตัว และ BUILT-IN) ตามรูปแบบมาตรฐานหรือ คำสั่ง (MADE-TO-ORDER)

นอกเหนือจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายในเครื่องหมายการค้า TAIPAT เองแล้ว เรายังเป็นผู้แทนจำหน่ายของสินค้ายี่ห้ออื่นๆ เช่น LUCKY KINGDOM PRESIDENT ฯลฯ มีการรับประกันคุณภาพสินค้าทุกชนิดและบริการซ่อมทั้งใน / นอกสถานที่ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน

ปัจจุบันเรามีทีมงานผู้ชำนาญการพร้อมให้บริการลูกค้า ด้วยการคัดสรรแนะนำให้คำปรึกษาออกแบบและผลิต และตั้งแต่ปี 2546 เราได้มีการปรับปรุงการผลิต พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องและได้จัดทำ WEBSITE http://www.taipat.com/ ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับลูกค้าอีกทางหนึ่ง

Projects Reference : <View All>